ارتباط با مدیر

mohammad moodi ism - ارتباط با مدیر

محمد مودی

مدیر آکادمی اقتصادی ISM
کارشناس مدیریت بازرگانی تیک سرت آلمان
مدیر شرکت دانش بنیان آروین صنعت مواد آسیا (ISM)
مدیر منطقه ای شرکت MMK در غرب آسیا