ارتباط با مدیر

mohammad moodi ism ارتباط با مدیر

محمد مودی

کارشناس ارشد متالورژی دانشگاه فردوسی
کارشناس مدیریت بازرگانی تیک سرت آلمان
مدیر شرکت دانش بنیان آروین صنعت مواد آسیا (ISM)
مدیر منطقه ای شرکت MMK در غرب آسیا